Proiect finanțat prin Granturile Norvegiene 2014-2021
Apelul „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”. Aria 8 „Copii și tineri în situații de risc”
Promotorul proiectului: Inspectoratul Școlar Județean Covasna
Partener 4: Universitatea Transilvania din Brașov