Proiect cofinanțat din Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Axa Prioritară 6: Educație și competente / Operațiune compozită OS 6.5, 6.6. Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive 
Titlu proiect: Profesionalizarea carierei didactice – PROF
Cod proiect: POCU/904/6/25/146587
Beneficiar: Ministerul Educației
Partener 2: Universitatea Transilvania din Brașov - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Perioada de implementare: 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2023